Публічні громадські обговорення

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Детальніше

Звіт про громадське обговорення проекту Концепції Загальнодержавної екологічної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки

Звіт за результатами публічного громадського обговорення

Детальніше

ДАЗВ пропонує для громадського обговорення проект Концепції Загальнодержавної екологічної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки

Державне агентство України з управління зоною відчуження пропонує для громадського обговорення проект Концепції Загальнодержавної екологічної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки.

Детальніше

Повідомлення про оприлюднення

Проекту Указу Президента України «Про затвердження Стратегії    подолання   наслідків   Чорнобильської  катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення»

Проект Стратегії подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення (далі – проект Стратегії) розроблено на виконання пункту 1 Указу Президента України від 13 квітня 2016 року № 141/2016 «Про додаткові заходи щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та доручення Прем’єр-міністра України від 12.05.2016 № 13098/1/1-16.

Детальніше

Повідомлення про оприлюднення

Державне агентство України з управління зоною відчуження з метою приведення законодавства України у сфері поводження з радіоактивними відходами у відповідність до узгоджених на міжнародному рівні вимог безпеки та з урахуванням рекомендацій проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу U4.01/08-C «Удосконалення системи класифікації РАВ в Україні» розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами» (далі – проект закону).

Метою прийняття законопроекту є удосконалення системи класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення, яка на міжнародному рівні відповідає узгодженим вимогам безпеки і базується насамперед на міркуваннях довгострокової безпеки і способах остаточного захоронення.

Детальніше

Повідомлення про оприлюднення

Державне агентство України з управління зоною відчуження на виконання Указу Президента України від 11 жовтня 2010 р. № 937 «Про заходи, пов'язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» в частині перегляду меж зон радіоактивно забруднених територій, Рекомендацій парламентських слухань, затверджених постановою Верховної Ради України від 5 квітня 2011 р. № 3191-VI «Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», Концепції проекту Закону України «Про внесення змін до законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 408-р., розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» (далі – проект Закону).

Метою прийняття проекту Закону є удосконалення положень чинного законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, з урахуванням сучасних міжнародних вимог щодо протирадіаційного захисту людини, зокрема щодо зонування забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій; створення правових механізмів стимулювання сталого розвитку територій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проектом Закону передбачається застосування єдиного критерію - ефективної дози опромінення людини, схваленої Національною комісією з радіаційного захисту населення України (рішення засідання НКРЗУ від 3 листопада 2006 року, протокол № 5), замість використовуваних нині двох критеріїв.

З метою відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення нормальної господарської діяльності, повернення їх до повноцінного життя, на сьогодні виникла нагальна потреба у зміні режиму ведення господарської діяльності на цих територіях, розробленні ефективного механізму зміни статусу населених пунктів зон радіоактивного забруднення та процедури перегляду меж зон радіоактивного забруднення, що відображено у проекті Закону.

Визначення зони відчуження здійснюється відповідно до роз'яснень Конституційного Суду України.

Проектом Закону усуваються суперечності між статтею 1 та статтею 2 чинного Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Так, у статті 1 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» дано визначення: «до територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать території, на яких виникло стійке забруднення навколишнього середовища», що може призвести «до опромінення населення понад 1,0 мілізіверт (0,1 бер) за рік і яке потребує вжиття заходів щодо радіаційного захисту населення та інших спеціальних втручань, спрямованих на необхідність обмеження додаткового опромінення населення, зумовленого Чорнобильською катастрофою, та забезпечення його нормальної господарської діяльності», а у статті 2 визначено зони радіоактивного забруднення, до яких віднесено і зону посиленого радіоекологічного контролю, де за визначенням «розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини може перевищувати 0,5 мілізіверт (0,05 бер) за рік», тобто на цій території немає необхідності вживати спеціальні заходи та втручання, а отже, немає і необхідності відносити цю територію до такої, що зазнала радіоактивного забруднення.

Реалізація Закону дозволить привести Закони України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у відповідність з вимогами законодавства України та ЄС у сфері протирадіаційного захисту і забезпечить ефективніше використання коштів, які спрямовуються на проведення контрзаходів на радіоактивно забруднених територіях, а також сприятиме розробленню правового механізму стимулювання розвитку радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій, активізації виробничої діяльності та підвищенню інвестиційної привабливості.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресами:

Державне агентство України з управління зоною відчуження, вул.О.Гончара, 55 а, м. Київ, 01030, тел./факс (044) 585-44-77, e- mail: sova@mns.gov.ua.

Детальніше

Звіт за результатами публічного громадського обговорення

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:
Державне агентство України з управління зоною відчуження.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:
Проект Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».
Публічне громадське обговорення проводилось шляхом електронних консультацій. Інформаційне повідомлення та матеріали було розміщено на Офіційному веб-сайті в мережі Інтернет – http://dazv.gov.ua у розділі «Доступ до публічної інформації», підрозділ «Громадські обговорення».

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Представники громадськості не взяли участі в обговоренні.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державного агентства за результатами обговорення:
Пропозиції та зауваження не надходили.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:
Пропозиції не надходили.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
У зв'язку з відсутністю пропозицій проект Закону України розглядався в редакції Державного агентства.

 • 1
 • 2
 • 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

  Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
            (044) 594-82-45 (канцелярія)

  office[]dazv.gov.ua

  Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію