Повідомлення про оприлюднення

Дата публікації . Друк

Державне агентство України з управління зоною відчуження на виконання  Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»,  доручення Кабінету Міністрів України від 19.01.2015 № 121/3/1-15 розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – проект постанови).

Метою прийняття проекту постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 28 грудня 2014 року

№ 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».

Вищевказаним Законом України внесено зміни до статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме:

виключено зону посиленого радіологічного контролю із переліку зон забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

визначено, що межі забруднених зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук, центральними органами виконавчої влади, сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, безпеки використання ядерної енергії, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, на основі експертних висновків.

На теперішній час чинним є Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений    постановою   Кабінету   Міністрів   України   від  23 липня

1991 р. № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Перелік).

Одним із основних етапів перегляду меж забруднених зон є дозиметрична паспортизація населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, яку проведено у 2011 році в 2163 населених пунктах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, території яких  радіоактивно забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Другим етапом, за результатом проведеної дозпаспортизації, є підготовка експертних висновків. Експертною групою Національної комісії з радіаційного захисту населення України, до складу якої входили провідні науковці, спеціалісти центральних органів виконавчої влади, підготовлено 12 експертних висновків про радіологічний стан (відповідно до кількості областей) у 2163 населених пунктах  (далі – Експертні висновки), які  узгоджено з усіма суб'єктами експертизи, а саме: Національною академією наук України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров'я, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, охорони навколишнього природного середовища, безпеки використання ядерної енергії, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та схвалено Національною комісією з радіаційного захисту населення України.

При підготовці Експертних висновків експертна група вважала основним критерієм належності населеного пункту до зони радіоактивного забруднення максимальне значення паспортної дози, визначене відповідно до Інструктивно-методичних вказівок «Радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС» (Методика – 96).

Експертною групою зроблено уточнення, що у статті 2 Законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» одним із критеріїв зонування є щільність забруднення грунту ізотопами цезію, стронцію або плутонію. Оскільки станом на 2011 рік дані про щільність забруднення грунту ізотопами стронцію та плутонію офіційно не опублікувалися, експертна група керувалася даними про щільність забруднення грунту ізотопами цезію (щільність забруднення грунту ізотопами цезію по кожному населеному пункту зазначено в Експертному висновку).

Також, при прийнятті рішення експертна група керувалася наступним:

у випадку відповідності населеного пункту за дозовим критерієм зоні посиленого радіологічного контролю щільність забруднення грунту не враховувалася;

в інших випадках при відповідності населеному пункту за критеріями дози та щільності забруднення різним зонам вибиралася зона з більш жорсткими критеріями.

Крім того, Концепцією проекту Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 408-р, визначено, що зонування забруднених територій проводиться на основі дозового критерію як інтегрального показника впливу радіоактивного забруднення різних компонентів довкілля на людину та збереження статусу потерпілих при перегляді меж зон радіоактивного забруднення.

Реалізація проекту постанови дозволить створити передумови забезпечення нормальної господарської діяльності на територіях, які було віднесено до радіоактивно забруднених та виведено проектом за межі зон радіоактивного забруднення на підставі даних Експертних висновків, повернення їх до повноцінного життя,  забезпечитиефективніше використання коштів, які спрямовуються на проведення контрзаходів на радіоактивно забруднених територіях.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресами:

Державне агентство України з управління зоною відчуження, вул.О.Гончара, 55 а, м. Київ, 01030, тел./факс (044) 585-44-77, e- mail: sova@mns.gov.ua.