Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Дата публікації . Друк

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Державне агентство України з управління зоною відчуження оприлюднює для громадського обговорення Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та проєкту оновленої редакції Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему шляхом внесення змін до затвердженої Законом України від 10.01.2009 № 886-VI «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». Зауваження та пропозиції до зазначених документів просимо надавати до 30 травня 2020 року у письмовому вигляді до відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами на поштову адресу: бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01130 та на електронну адресу: verbylo@dazv.gov.ua.

Зауваження та пропозиції, що будуть отримані після встановленого строку, не розглядатимуться.

Word logo
Проєкт


 

Word logo
Заява