Публічні громадські обговорення

Повідомлення про оприлюднення

Державне агентство України з управління зоною відчуження з метою приведення законодавства України у сфері поводження з радіоактивними відходами у відповідність до узгоджених на міжнародному рівні вимог безпеки та з урахуванням рекомендацій проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу U4.01/08-C «Удосконалення системи класифікації РАВ в Україні» розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами» (далі – проект закону).

Метою прийняття законопроекту є удосконалення системи класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення, яка на міжнародному рівні відповідає узгодженим вимогам безпеки і базується насамперед на міркуваннях довгострокової безпеки і способах остаточного захоронення.

Зазначена мета досягається шляхом внесення змін до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», що дозволить ефективно здійснювати управління у сфері поводження з радіоактивними відходами

В чинному Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» введено поділ радіоактивних відходів на два типи: короткоіснуючі та довгоіснуючі. Захоронення короткоіснуючих РАВ повинно відбуватись в приповерхневих або поверхневих сховищах. Довгоіснуючі РАВ повинні бути захоронені в стабільних геологічних формаціях.

В 2011-2013 роках в Україні за підтримки Європейського Союзу було реалізовано проект міжнародної технічної допомоги U4.01/08-C «Удосконалення системи класифікації РАВ в Україні». Провідні європейські експерти в сфері поводження з РАВ оцінили обсяги РАВ, які будуть захоронені в приповерхневому та геологічному сховищах з урахуванням обсягів радіоактивних відходів, що утворились внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Обсяг всіх РАВ в Україні складає близько 3,4 млн. метрів куб. 98% від усіх радіоактивних відходів є відходами «чорнобильського походження», що містять довгоживучі радіонукліди і є довгоіснуючими. Експерти Європейського Союзу оцінили вартість майбутнього захоронення всіх РАВ в двох типах сховищ, відповідно до чинної української класифікації РАВ: для цього необхідно буде близько 750 млрд. гривень. Для порівняння, усі видатки державного бюджету України в 2016 році становитимуть 684,5 млрд. грн. Зрозуміло, що для України нереально буде виділити на захоронення РАВ зазначену суму.

Експертами Європейського Союзу було запропоновано модифікувати існуючу класифікацію РАВ з метою їх захоронення - розділяти РАВ на класи відповідно до критеріїв прийнятності захоронення РАВ в чотирьох типах сховищ: дуже низькоактивні в поверхневих, низькоактивні – в приповерхневих, середньоактивні – на проміжних глибинах, високоактивні – в геологічному сховищі.

У співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Державною інспекцією ядерного регулювання, а також із залученням міжнародних експертів були розроблені і внесені пропозиції щодо збільшення ефективності та поліпшення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами на підставі перегляду існуючої системи класифікації таким чином, щоб класи відходів відповідали передбаченому способу їх захоронення.

За попередніми оцінками, економічний ефект від впровадження удосконаленої класифікації буде суттєвим: в 10 раз буде дешевше захоронити всі РАВ в Україні, при цьому рівень безпеки людини та навколишнього середовища не знизиться і відповідатиме міжнародно визнаним нормам.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресами:

Державне агентство України з управління зоною відчуження, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2, м. Київ, 03035, тел./факс (044) 594-82-46, e- mail: raw@dazv.gov.ua


PDF document 48
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з
радіоактивними відходами»


PDF document 48
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення законодавства з питань поводження з
радіоактивними відходами


 

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію