Публічні громадські обговорення

Звіт про громадське обговорення проекту Концепції Загальнодержавної екологічної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки

Звіт за результатами публічного громадського обговорення

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Державне агентство України з управління зоною відчуження.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:

Проект Концепції Загальнодержавної екологічної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на період з 2021 по 2031 роки.

Публічне громадське обговорення проводилось шляхом електронних консультацій. Інформаційне повідомлення та матеріали було розміщено на Офіційному веб-сайті в мережі Інтернет – http://dazv.gov.ua у розділі «Публічна інформація», підрозділ «Громадські обговорення».

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до 15 квітня 2019 року на адресу: e- mail: verbylo@dazv.gov.ua.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Участь в обговоренні взяли представники Громадської ради при ДАЗВ та громадські діячи.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державного агентства за результатами обговорення:

Пропозиції та зауваження, які надходили, стосувалися науково-технічного змісту Концепції.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:

Пропозиції та зауваження було проаналізовано та частково враховано.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

За результатами громадського обговорення проект Концепції було доопрацьовано та підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції Загальнодержавної екологічної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію